MEIE KULTUUR

Põhiväärtused: Austus, ausus, vastutus, innovatsioon, praktika ja koostöö

Eesmärk: Et pidada kliente orienteerituks, looge väärtust, arvestage kõigi osapoolte (kliendid, töötajad, aktsionärid, tarnijad ja ühiskond) huvidega ning tooge ühiskonnale kasu.

Strateegia: Kaupluste kaunistamist, ehitamist ja haldamist integreeriva operaatorina pakume brändiettevõtetele diferentseeritud kauplusteenuseid, keskendume jätkuvalt suurtele klientidele ja püüame luua tulevikku suunatud kliendiväärtuste ökoloogilise ahela.

Eesmärk: Olla Hiina kaupluste ehitustööstuse juhtiv ettevõte.

Visioon: Olla ilu sõnumitooja ja rohelise äriruumi looja